Mūsų paslaugos

  • Projektavimas
  • Statinio statybos valdymas (genranga)
  • Konsultavimas
  • Bendrieji statybos darbai
  • Specialieji statybos darbai
  • Atstovavimas valstybinėse, savivaldos institucijose ir kitose įmonėse bei organizacijose
  • Techninė priežiūra
  • Garantinis (pogarantinis) aptarnavimas

UAB „Imstata“ atlieka gyvenamosios (vienbučių, dvibučių, daugiabučių) paskirties ir negyvenamosios (gamybinės, administracinės, prekybos, kultūros ir kt.) paskirties pastatų, kitų statinių (inžinerinių statinių) statybos, remonto, rekonstrukcijos, renovacijos, griovimo darbus.

Įmonė vykdo visų kategorijų statinių – laikinų, nesudėtingų, neypatingų ir ypatingų – bendruosius ir specialiuosius statybos darbus bei atlieka kultūros paveldo statinių tvarkomuosius statybos darbus.

BENDRIEJI STATYBOS DARBAI

PROJEKTAVIMAS

SPECIALIEJI STATYBOS DARBAI

STATYBINĖS ĮRANGOS IR INVENTORIAUS NUOMA