KOKYBĖS SISTEMOS

Aplinkos apsaugos vadybos sistema

Aplinkos apsaugos vadybos sistema (ISO 14001 standartas), kuri padeda užtikrinti verslo plėtrą, gerinti įmonės įvaizdį, sumažinti žaliavų ir energijos sąnaudas, mažinti atliekų tvarkymo išlaidas, pasiruošti griežtėjantiems teisiniams reikalavimams, gerinti darbo sąlygas ir mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, gerinti santykius su įvairiomis suinteresuotomis šalimis.

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema (OHSAS 18001 standartas), kuri yra efektyvus įrankis įmonei valdyti nelaimingus atsitikimus darbe, mažinti susirgimus profesinėmis ligomis bei organizacinio pobūdžio darbo saugos ir sveikatos pažeidimus įmonėje.

Kokybės vadybos sistema

Kokybės vadybos sistema (ISO 9001 standartas), kuri yra efektyvus įmonės valdymo įrankis. Optimizuojami procesai, sudarantys sąlygas sumažinti klaidų skaičių ir prielaidas didesniam produktyvumui.